MaintenanceNabízíme k licenční smlouvě na CMS zoom-driver.

Maintenance kit CMS zoom-driver

  • spočívá v automatické možnosti užívat nejnovější update a upgrade softwaru CMS zoom-driver po celou dobu hostingové smlouvy
  • je určen pro klienty (jejich weby), kteří využívají webhostingových služeb na serverech společnosti virtual-zoom s.r.o. nebo mají hostovaný minimálně CMS zoom-driver!
  • minimální doba maintenance kit je jeden rok. Během této doby má klient systém automaticky obnovován o nejnovější verze
  • zajištěna kompatibilita systému a jeho obsahu s nejnovějšími typy webových prohlížečů
  • neustálé novinky a vylepšení funkčnosti dle nejnovějších poznatků a požadavků na užívání systému (user friendly)
  • pro více info nás kontaktujte zde: info@virtual-zoom.cz

 

 

Podmínky užití softwaru zoom-driver®

Software zoom-driver® je předmětem majetkových autorských práv společnosti
virtual-zoom s.r.o. a jeho název i logo jsou chráněny jako registrované ochranné známky.

Software je možné užívat pouze na základě licence, poskytnuté vlastníkem autorských práv a vždy pouze v souladu se všemi sděleními o právech duševního vlastnictví v těchto materiálech uvedenými.

Společnost virtual-zoom s.r.o. vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby software byl funkční pro účely, pro které je nabízen a aby informace o něm byly přesné a aktuální. Přesto však společnost
virtual-zoom s.r.o. neposkytuje žádné záruky ani prohlášení v tomto smyslu, nad rámec takových záruk nebo prohlášení, která by byla případně výslovně uvedena v licenční smlouvě.

Společnost virtual-zoom s.r.o. může kdykoli upravit tyto Podmínky. Účinnost a závaznost nové verze nastává jejím zveřejněním na těchto stránkách.